Før i tiden var det brevpost som gjaldt

Du skal ikke så lang tilbake i tid før det var vanlig med papirsøknader. Det var gjerne en tidkrevende prosess, hvor du gjerne kun vurderte tilbud fra en eller, maks, to banker. I papirsøknaden skulle du prente ut eller kopiere all relevant dokumentasjon, for så å sende den i posten.

Etter et stykke tid, avhengig av hvor lang tid det tok før banken fikk søknaden, og hvor lang tid det tok å få et eventuelt tilbud med posten, så kunne du signere lånekontrakten. Deretter skulle du sende lånedokumentene med posten eller, hvis du var uheldig, så måtte du ettersende dokumentasjon imellom der. Ja, ting tar tid – i alle fall i papirform!


Få svar på lånesøknaden elektronisk
Når du har sendt av gårde en søknad om forbrukslån, vil det gå en tid før du får svar. Hvor lang tid varierer, men det pleier maksimalt å ta et par dager. Noen ganger tar det få timer før du blir kontaktet med et tilbud. Svar på søknaden får du, som regel, elektronisk, og du kan vurdere det tilbudet du får. Hvis du vil låne pengene etter det tilbudet du får tilsendt, er det bare å signere på lånedokumentene som er vedlagt, deretter får du pengene på konto.